En topp byråkrat takker av

Eivind Dale avslutter sin yrkeskarriere som departementsråd, og på Topplederkonferansen delte han egne erfaringer og synspunkt

Eivind Dale er departementsråd i Kommunal- og distriktsdepartementet. I løpet av høsten går han over i pensjonistenes rekker, og som ett av sine sine siste gjøremål som topp-byråkrat gav Dale et interessant og lærerikt innlegg på Topplederkonferansen.

Dette ble et glimt inn i utviklingstrekk og utfordringer, han snakket om departementsrådens oppgaver rolle, og sine tanker om ledelse.

Dale var selvsagt også innom utsiktene fremover, og hva som kreves av kommunesektoren og deres ledere.

Fra hans gjennomgang av hva som kjennetegner kommuner som lykkes noterte vi følgende:

De har god økonomistyring

De har gode rutiner

Problemer blir løpende identifisert og analysert, og de iverksetter tiltak

Problemer får ikke anledning til å utvikle seg over tid

Kommunen erkjenner eget ansvar

De lærer av de beste

De har godt samarbeid politikk og administrasjon

Eivind Dale på Topplederkonferansen. Foto: Tone Marie Nybø Solheim

Dale sin presentasjon kan du se her:

Alle presentasjonene fra Topplederkonferansen finner du her – og følg med på nyheter for å lese andre artikler.

Fortsett å lese

ForrigeNeste