Vekslingsfeltet – ny ordfører tar over

Mottakelse av ny ordfører – råd og tips til kommunedirektør

Det er kommunevalg i september 2023, og det vil bli valgt mange nye ordførere i landets kommuner og fylkeskommuner.

Et godt samarbeid mellom ordfører og kommunedirektør, og godt samspill mellom politikk og administrasjon er viktige suksessfaktorer for en god utvikling av kommunen. Å være bevisst på dette og etablere gode arbeidsformer allerede fra starten av en ny valgperiode kan bidra til tillit og «arbeidsro».

Mange kommune- og fylkeskommunedirektører har lite eller ingen erfaring med tilrettelegging for og ivaretakelse av ny ordfører. Flere av våre medlemmer har uttrykt ønske om at Kommunedirektørforum kan gi råd og tips om mottakelse av ny ordfører. Vi har derfor utarbeidet noen råd for våre medlemmer – sammen med medlemmer og KS – om hvordan kommunedirektøren kan tilrettelegge ved dette politiske vekslingsfeltet.

Våre råd vektlegger samarbeid og kommunikasjon, samt praktisk tilrettelegging og bistand ved oppstart for ny ordfører. Noen tema er egnet for gjennomgang og refleksjon i den enkelte kommune og fylkeskommune, mens andre er klare råd og anbefalinger.

Fylkeskommuner og kommuner som har parlamentarisk styresett må kanskje tilpasse rådene, men det prinsipielle vil være anvendbart på tvers av styringsform og organisering.

I de fleste kommuner fungerer samspillet mellom politikk og administrasjon godt. Men gjennom media hører vi av og til om saker preget av mistillit og uro. Noen kommunedirektører opplever konflikter som kan ha sitt utspring i manglende forståelse for spillereglene i arbeidslivet, mens andre erfarer at lokalvalg preget av polarisering lett kan smitte over på forholdet mellom de folkevalgte og administrasjonen.

Undersøkelser som er gjennomført av Universitetet i Agder viser at trekk ved den politiske styringen og den politiske kulturen har avgjørende betydning for samspillet mellom ordfører og kommunedirektør. Forenklet kan vi si at dersom samarbeidet mellom de ulike partiene går godt, så går også samspillet mellom folkevalgte og administrasjon bra.

Bevissthet om gjensidig respekt er viktig både på folkevalgt nivå og i administrasjon. Det fordrer både klokskap og balansekunst å skape og vedlikeholde tillit, og et godt samarbeid og trygg relasjon mellom ordfører og kommunedirektør er et godt utgangspunkt.

Les rådene i sin helhet i vedlegget her:

Lykke til med mottakelse av ny ordfører og nytt kommunestyre!

På Topplederkonferansen 7.-8. september 2023 kan du også høre mer om ny politisk ledelse og valgets konsekvenser. Les mer om konferansen her, og gå direkte til påmelding her!

Fortsett å lese

ForrigeNeste