Topplederkonferansen – for hele ledergruppa

Kommunedirektørforum sin Topplederkonferanse er åpen for kommune- og fylkesdirektører samt deres ledergrupper.

Mange ledere opplever at det i det daglige blir «mye drift og lite strategi». På Topplederkonferansen heiser vi blikket.

Ved å delta på Topplederkonferansen får dere det relevant oppdatering på aktuelle tema. Vi har gode innledere som kjenner kommunesektoren, og innleggene er fra både forskere, folkevalgte, samfunnsstemmer og kommunestemmer.

Topplederkonferansen er åpen for hele toppledergruppa – sammen med kommune- eller fylkesdirektøren.

Konferansens innhold i september er vevet rundt kommunesektoren som velferdsstatens bærebjelke. Gitt den demografiske utviklingen og utfordringer med personell og kompetanse må vi planlegge og lede hele kommuneorganisasjonen – og tilrettelegge for de lokaldemokratiske prosessene, den folkevalgte styringen og de gode beslutningene.

Sektorens utfordringer og utvikling belyses både prinsipielt med utgangspunkt i generalistkommunemodellen, og mer konkret – sett i lys av forebygging og fremtidstro, og tilrettelegging for gode liv, velferd og trygghet.

Topplederkonferansen arrangeres på Grand Hotel i Oslo 7. – 8. september 2023. Den sosiale rammen og omgivelsene bidrar til hyggelig samvær, og mange trekker frem nytten av samtaler med kolleger fra andre kommuner og landsdeler.

Husk at deltakeravgift på Topplederkonferansen er forhåndsgodkjent for refusjon gjennom KS OU-midler, les mer her.

Les mer om konferansen her, og gå direkte til påmeldingssiden her.

Fortsett å lese

ForrigeNeste