Behov for å endre varslingsreglene?

Konflikter og arbeidsmiljøproblemer blir vanskeligere å løse når de behandles som varsler, mener to erfarne arbeidsrettsadvokater; Lill Egeland i Simonsen Vogt Wiig og Christel Søreide i Wiersholm. Nå foreslår de å endre reglene, slik at saker om uforsvarlig arbeidsmiljø ikke regnes som varslingssaker.

De to advokatene uttaler til E24 at varsler om mobbing, trakassering eller destruktiv ledelse ofte bidrar til å eskalere konflikter på arbeidsplassen og gjør det vanskeligere å finne løsninger. Hele artikkelen iE24 kan du lese her.

«Når det blir en varslingssak, får folk veldig høye skuldre», sier Egeland.

Norsk Kommunedirektørforum har de senere årene vært bekymret over hvordan varslingsinstituttet brukes. Som vi tidligere har uttalt: «Vi er bekymret for omfanget av varsler mot kommunedirektører. Det kan se ut som om en del varsler handler om uenighet om avgjørelser og misnøye med beslutningene. Og noen ganger ser det ut som det handler om omkamp», sier daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker som en kommentar til et økende antall varsler mot kommunedirektører, og peker på at uenighet kan handle om omorganisering eller oppfølging av politiske vedtak. Hele artikkelen kan du lese her.

Søreide uttaler at organisasjonene blir lammet, av og til over veldig lang tid. Det samme ser Kommunedirektørforum i kommuner hvor det varsles på kommunedirektøren; Viktige saker mister fremdrift, konfliktene preger arbeidsmiljøet og går utover kommunens omdømme.

Kommunedirektørforum er opptatt av at både den som varsler og den det varsles på må sikres et forsvarlig arbeidsmiljø og få sin rettssikkerhet ivaretatt. Varsel rettet mot kommunens øverste leder krever god behandling for ikke å akselerere konflikten og skape mistillit både internt og blant innbyggerne.

Norsk Kommunedirektørforum har gjennomført temadager om varsling, og vi har utarbeidet råd om «Hvordan du som kommunedirektør håndterer et varsel». Disse rådene kan du får ved henvendelse til daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker

Fortsett å lese

ForrigeNeste