Topplederkonferansen august 2020

Konferansen ble gjennomført som digital konferanse 27. og 28.august 2020.

Rollen som administrativ toppleder krever balanse og musikalitet i samspillet med det folkevalgte nivået, samtidig som en kommunedirektør også må være tydelig og formidle upopulære budskap.

Gjennom ulike innledere og perspektiv fikk deltakerne kunnskapspåfyll og inspirasjon. Hovedtema på konferansen var

  • Rådmannsbevegelser
  • Å være toppleder i omskiftelige tider
  • En stemme i samfunnsdebatten

Du finner hele programmet for konferansen her.

Presentasjonene fra de alle innledere finner du nedenfor. Av praktiske grunner er innlegget «Det umuliges kunst» v/Berlevåg-rådmann Jørgen Holten Jørgensen i en egen PDF.

Fortsett å lese

ForrigeNeste