Topplederkonferanse januar 2024: Er kunstig intelligens svaret på alle utfordringer?

Er kunstig intelligens redningen for offentlig sektor? Behovet for nye løsninger er kanskje prekært, men du som kommunedirektør har ansvaret for en forsvarlig forvaltning og tjenesteyting.

Se hele programmet her, og gå direkte til påmelding her

Utfordringene med mangel på arbeidskraft og kompetanse er utredet og erfart, og om få år vil den demografiske utviklingen gjøre behovet for nye løsninger prekært.

Det er en besnærende tanke at digitale løsninger kan avlaste våre ansatte, men betyr det at vi må gi maskinene makt til å ta beslutninger på våre vegne? Kunstig intelligens kan benyttes for kvalitetssikring og ivaretakelse av oppgaver, men kommunedirektøren har uansett ansvaret, også for det som utføres med bruk av kunstig intelligens.

Kommunedirektørens har ansvar for at virksomheten drives i samsvar med lover og regler og ansvar for en forsvarlig tjenesteyting. Hvilke muligheter har kommunen og fylkeskommunen til å styre den kunstige intelligensen, og hvordan kan innbyggerne ha tillit til at de blir rettferdig behandlet?

Vi ser på de viktigste mulighetene og problemstillingene du som kommunedirektør bør være kjent med.

Hva, hvorfor og hvordan?

Kunstig intelligens benyttes for å effektivisere arbeidsprosesser og for kvalitetsforbedring. Ved å ta i bruk kunstig intelligens vil innovasjonspotensialet i kommunesektoren øke betraktelig!

Programleder Ley Muller, Digi Trøndelag gir oss et innblikk i hvordan Digi Trøndelag tilrettelegger for at kommunene kan bruke kunstig intelligens i en ‘bottom-up’-tilnærming.

Ley Muller (Fotograf: Kristoffer Wittrup)

Klok bruk og kontroll?

Også ved bruk av kunstig intelligens må behovet for kontroll og styring ivaretas. Klok bruk innebærer å ha oversikt over mulighetene og begrensninger for styring, og å vurdere risikoer og konsekvenser.

Hvilke muligheter har kommunen / fylkeskommunen til å kontrollere og styre den kunstige intelligensen?  Kan det ha betydning for relasjonen mellom innbygger og kommune dersom maskinene tar avgjørelser som gjelder enkeltmennesker, og er det etiske dilemmaer vi må ta stilling til?

Kommunedirektør Morten Wolden Trondheim kommune og Fylkeskommunedirektør Carl-Jakob Midttun, Trøndelag innleder.

Morten Wolden (Foto: Trondheim kommune)

Carl-Jakob Midttun (Fotograf: Eirik Malmo)

Se hele programmet her, og gå direkte til påmelding her

Fortsett å lese

ForrigeNeste