Topplederkonferanse januar 2024: Mottak av flyktninger og utfordringer for velferdskommunen

Mange ukrainere kommer nå til Norge, og de økonomiske og velferdsmessige byrdene er krevende for landet. På Topplederkonferansen 18 – 19 januar 2024 kan du gjennom forskerblikk og kommunestemmer få mer innsikt i fakta om flyktninger og kommunenes situasjon.

Kommunene gjør en enorm innsats for å bosette flyktninger fra Ukraina, men den store tilstrømmingen legger et stort press på tjenestene.

Forskningsleder Jan Paul Brekke vil gi et oppdatert bilde av ankomstsituasjonen, noen hovedtrender de siste årene mht bosetting og integrering i kommunene, og hva kommunene kan vente framover. Han vil særlig se på bosetting og integrering, midlertidig opphold og konsekvenser for kommunene.

Forskningsleder Jan-Paul Brekke, Institutt for samfunnsforskning (Foto: Institutt for samfunnsforskning)

På systemnivå opplever kommunene utfordringer i statens styring – blant annet ved muligheten for pålegg om opprettelse av midlertidige mottak. For kommunene er det krevende å møte behovet for boliger, opplæring, helsetjenester og arbeid, særlig i en situasjon hvor man allerede opplever kapasitetspress på tjenesteyting og tilgang på personale og kompetanse.

Vi har invitert kommunedirektørene Siv Sjøvold fra Tolga, og Osmund Kaldheim fra Hamar kommune til å snakke om hvordan mottak og opphold påvirker kommunene og tjenestetilbudet.

Kommunedirektør Siv Stuedal Sjøvold, Tolga kommune (Foto: Tolga kommune)

Kommunedirektør Osmund Kaldheim, Hamar kommune (Foto: Hamar kommune)

Kommunedirektørforum sin Topplederkonferanse søker å belyse viktige og relevante problemstillinger, slik at du som kommunedirektør får mer kunnskap og blir enda bedre rustet til å ivareta kommunens oppgaver og din rolle som toppleder.

På konferansen møter du kolleger fra hele landet, og i tillegg til de faglige innleggene er det god anledning til kollegialt samvær og samtaler. Målgruppe for konferansen er kommune, fylkes- og bydelsdirektører, samt deres ledergrupper.

Mer informasjon og hele programmet for konferansen finner du her

Gå direkte til påmeldingsskjema her

Fortsett å lese

ForrigeNeste