Valgåret 2023

2023 er valgår; det er kommune- og fylkestingsvalg, og valgkampen har allerede startet. Hva blir de sentrale tema, hvilken betydning har internasjonale spørsmål, og hva med sikkerheten ved valg?

Topplederkonferansen 19.-20, januar 2023 belyser vi valgåret fra ulike vinkler.

Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, NRK vil si noe om hva som blir de sentrale tema, og har verdenssituasjonen betydning?

Agnar Kaarbø, politisk redaktør Kommunal rapport. Hva vil og kan bli de aktuelle sakene i lokalvalgkampen 2023?

Fra undersøkelser om «kommunedirektørbevegelser» vet vi at det skjer en del skifter året etter kommunevalget. Vi vet også at politisk kultur er en viktig faktor for kontinuitet i kommunedirektørstillingene. 

Når valgkampen treffer.

Camilla Dunsæd, kommunedirektøren i Kristiansand vil gi noen refleksjoner om hvordan kommunedirektøren kan håndtere innspill og utspill som treffer nettopp administrasjonen og kommunedirektøren?

Vi tar dialogen i plenum med flere kommunedirektører.

Velkommen!

Direkte til påmelding her.

Fortsett å lese

ForrigeNeste