Styremøte 2.desember 2022

Med gode diskusjoner og viktige saker på dagsorden ble blant annet tillitsreformen diskutert på årets siste styremøte.

Et fulltallig styre hadde gode diskusjoner omkring sakene som var til behandling på årets siste styremøte.

Organisasjonens aktiviteter og budsjett for 2023 var naturlig nok på dagsorden. I tillegg til Topplederprogram og Topplederkonferanse vil vi også arrangere temadager, blant annet om varsling.

Tillitsreformen synes ikke å bli en «reform», men kan likefullt ha stor betydning og påvirke den kommunale styringslinja og det lokale handlingsrommet. Styret er skeptiske til et utvidet styring direkte fra statlige direktorater og ut i den kommunale førstelinjen.

Les hele referatet her.

Styremøte 2 desember 2022

Fortsett å lese

ForrigeNeste