Topplederkonferanse – program

Her finner du programmet for konferansen på Grand 19-20 januar 2023

Kommunedirektørforums Topplederkonferanse: Verden og vi

Torsdag 19. januar 2023

Kl 12.00 Lunsj

Kl 13.00

Velkommen

Styreleder Norsk Kommunedirektørforum, Bjørn Gudbjørgsrud, Sandefjord kommune

Åpenhetens pris

Åpenhetens pris. Marianne Marthinsen, styreleder Transparency International og direktør strategi, innsikt og analyse i Finans Norge.

Åpenhet – selvfølgelig! Hva forteller åpenhetsbarometeret? Agnar Kaarbø, politisk redaktør Kommunal Rapport.

Åpenhet i praksis og til hvilken pris? Pressens metoder og presseetikk. Sjefredaktør Tom Erik Thorsen, Varden

Kommunestemmer: Når åpenheten «treffer».

Kl 15.00 Kaffepause

Kl 15.30

Den nye kommunen

Reform eller revolusjon? Leder av Generalistkommuneutvalget, statsforvalter Tom Cato Karlsen.

Kommune-Norge på Nordsjøturnus. Kjell Arne Røvik, professor i statsvitenskap, Universitetet i Tromsø.

Kommunestemmer og dialog.

Kl 17.00

Drivkrefter og motivasjon

Beate Karlsen, tidligere programdirektør Solstrandprogrammet: Hva er kjennetegnet på disse topplederne, hva er deres drivkrefter, motivasjon og arbeidsglede?

Senest kl 18.00

Slutt faglig program

Kl 19.30 Middag

Fredag 20. januar 2023

Kl 09.00 God morgen

Verden og vi – når krisen er nærmere og mer konkret

Statsforvalter og leder av forsvarskommisjonen Knut Storberget. Hvordan kan og bør det nødvendige samspillet være mellom Forsvaret og sivilsamfunnet gjennom hele krise- og konfliktspekteret?

Hvordan påvirker det kommunedirektøren og kommunedirektørens ansvar og funksjon når krisen er nærmere, tettere og mer konkret?
Administrasjonssjef Arild Hammerhaug, Longyearbyen lokalstyre.
Kommunedirektør Gerd Marit Langøy, Aukra kommune

Kl 10.30 Pause og utsjekk

Kl 11.00

Valgåret 2023

Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, NRK. Hva blir de sentrale tema, og har verdenssituasjonen betydning? Aglen har tidligere vært både folkevalgt og rådmann.

Agnar Kaarbø, politisk redaktør Kommunal rapport. Hva vil og kan bli de aktuelle sakene i lokalvalgkampen 2023?

Kommunedirektør Camilla Dunsæd, Kristiansand kommune. Når valgkampen «treffer». Hvordan kan kommunedirektøren håndtere innspill og utspill som treffer administrasjonen og kommunedirektøren?

Etter valget: Mottakelse av ny ordfører – råd og tips til kommunedirektør.

Kommunen sett utenfra – og på skrått

Skråblikket utenfra – før hjemturen får vi en festlig og inspirerende avslutning.

Avslutning

Vel hjem.

Kl 13:00

Lunsj og hjemreise

De som ikke har tid til å spise får med seg mat på veien.

Fortsett å lese

ForrigeNeste