Åpenhetens pris – Topplederkonferansen

Konferansens første tema var åpenhetens pris, og innlegg og eksempler understreket hvor viktig åpenhet er for at vårt demokrati skal fungere, og at åpenhet er en pilar for tillit.

Samtidig er det dilemmaer som både pressen og kommunene må avveie, og særlig a) hensynet til enkeltmenneskers privatliv, verdighet og integritet og b) arbeidsgiveransvaret og ivaretakelse av våre medarbeidere som i mange situasjoner må vektes opp mot ønsket om total åpenhet.

Både innlederne og kommunestemmene pekte på at åpenhet absolutt er å foretrekke, og at man ikke skal unnta eller lukke for å spare seg for kritiske spørsmål eller å bli sett etter i sømmene.

I mange politiske prosesser, ulike finansielle og økonomiske saker, planleggings og næringspolitiske avveininger kan hensynet til c) effektive arbeidsprosesser tale for at hensynet til åpenhet må vike fordi man ønsker raske beslutninger, fleksibilitet i virkemidler, og kanskje en prosess preget mer av forhandlinger og muligheter enn formalitet og kontinuerlig dokumentasjon.

Vi kan ikke begrense åpenheten av bekvemmelighetsgrunner, og må hele tiden være bevisst på om det er gode og legitime grunner for å begrense åpenheten, eller om det er ubehaget ved innsyn og kritiske spørsmål.

Det er et paradoks at med dagens digitale muligheter er «alt» søkbart og  tilgjengelig – samtidig som mange prosesser blir mer lukket og uklare.

Grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet, innsyn og plikten til å legge til rette for et åpent og offentlig ordskifte tydeliggjør det offentliges ansvar for åpenhet og tilgjengeliggjøring.
Et åpent og offentlig ordskifte er langt på vei avhengig av en presse som spiller på lag med lovens intensjon. Pressen har en rolle med gravende journalistikk og kritisk blikk, men må også bidra til at debattene forblir saklige og gode, hvor hensynet til enkeltpersoner ivaretas i tilstrekkelig grad.

Innledere og kommunestemmer:

Marianne Marthinsen, styreleder Transparency International og direktør strategi, innsikt og analyse i Finans Norge

Agnar Kaarbø, politisk redaktør Kommunal Rapport

Tom Erik Thorsen, sjefredaktør Varden

Gro Herheim, kommunedirektør, Larvik kommune

Siv Stuedal Sjøvold, kommunedirektør, Tolga kommune

Innledernes presentasjoner finner du i egen artikkel her .

Fortsett å lese

ForrigeNeste