Det langsiktige lederskapet


Kommunedirektørforum ønsker større oppmerksomhet på hvordan bidra til mer kontinuitet i topplederskapet enn alt fokuset på sluttpakker og etterlønn. 

Vi er glade for at stillingsvernet for kommunedirektører er godt, samtidig kjenner vi jo veldig godt til de plutselige avgangene, konfliktene og konsekvensene av disse. Vi vet at kontinuitet i lederskapet er viktig for de gode tjenestene, for samfunnsutviklingen og for at ansatte trives.

I Kommunal Rapport peker daglig leder Gudrun Grindaker i Norsk Kommunedirektørforum på at kommunedirektører ofte må gjennomføre budsjettkutt, omstillinger eller politiske vedtak som er upopulære. «Som kommunedirektør er du ikke alltid like populær. Det er viktig at rammebetingelsene er slik at det er mulig å gjennomføre upopulære vedtak uten å miste jobben» sier Gudrun Grindaker til Kommunal Rapport 1.desember 2022.

Artikkelen om at en av tre toppledere har sagt fra seg stillingsvernet kan du lese her: (En av tre toppledere har sagt fra seg stillingsvernet • Kommunal Rapport (kommunal-rapport.no)

«Vi er på vei inn i en ny økonomisk virkelighet i det offentlige Norge. Dette vil prege kommunal sektor i årene som kommer. Det gjør at forholdet mellom politikk og administrasjon i kommunene og fylkeskommunene blir viktigere enn noensinne». Sitatet er fra styreleder Bjørn Gudbjørgsrud, i Kommunal Rapport 02.09.22.

Kommunal Rapport sin kommunedirektørundersøkelse viser at 28 prosent av kommunedirektørene har sagt fra seg stillingsvernet i bytte mot avtale om etterlønn. «Vårt råd er fast stilling. Det er det sikreste, med tanke på stillingsvernet. Så er det – hvis kommunen ønsker noe annet – andre alternativer man kan forhandle seg fram til», sier daglig leder Gudrun Grindaker. Dersom man først skal si fra seg stillingsvernet, så er det viktig at det finnes en form for gjensidighet i avtalen».

«Der kommunedirektøren går i åpen konflikt, får det store konsekvenser. Alt stopper opp, saker settes på vent. Hvis det oppstår situasjoner som kan ende i konflikter, så er det alltid fornuftig å sette seg ned og diskutere: Hva gjør vi med dette? Kan vi samarbeide framover?» sier Grindaker i artikkelen.

I samarbeidsavtalen med KS er ett av felles satsings- og samarbeidsområdene nettopp forholdet politikk – administrasjon. Kommunedirektørforum bidrar gjerne inn i arbeidet med Folkevalgtprogram og folkevalgtes arbeidsgiveransvar. Vi er også glade for at KS deltar i vårt arbeid med å utvikle råd og tips for en god mottakelse av nye ordførere. På Topplederkonferansen 19.-20.januar vil du kunne høre mer om dette

Les om konferansen her

Gå direkte til påmelding her.

Fortsett å lese

ForrigeNeste