Mottakelse av ny ordfører – råd og tips til kommunedirektør

Høsten 2023 kommer det mange nye ordførere, hva kan du som kommunedirektør gjøre for at deres oppstart og samarbeidet fremover blir best mulig?

Det er kommunevalg i september 2023, og det vil bli valgt mange nye ordførere.

Kommunedirektørforum har fått innspill om at det bør utarbeides «Mottakelse av ny ordfører – råd og tips til kommunedirektør».

På Topplederkonferansen i mars 2022 beskrev tidligere statsråd Kristin Halvorsen viktigheten av den profesjonelle mottagelsen hun fikk i departementene da hun ble statsråd. Hun inspirerte og oppfordret kommunedirektørene til å ta godt og profesjonelt imot nye ordførere.

Et godt samarbeid mellom politikk og administrasjon, og mellom ordfører og kommunedirektør, er en av de viktigste suksessfaktorene for kommunene. Utskiftingen av kommunedirektører er stor, og ikke alle har erfaring med tilrettelegging for og ivaretakelse av ny ordfører.

Vi gjennomfører en workshop med dette temaet medio desember. Her deltar kommunedirektører, ordførere/tidligere ordførere med lang og bred erfaring, samt representanter fra KS.

Har du innspill – send de gjerne til daglig leder gudrun@radmann.no;

Rådene vil bli presentert på Topplederkonferansen 19.-20.januar 2023. Meld deg på her.  

Fortsett å lese

ForrigeNeste