By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  0   Comments

Kommunedirektørforum inviterer igjen til Topplederkonferanse, 19-20 januar 2023. Som vanlig med relevante tema, spennende innledere og gode kommunestemmer.

Programmet kan du lese her

Direkte til påmelding her

Verden og vi – sentrale verdier i spill?

Verdenssituasjonen påvirker oss alle – på mange områder og måter. Forutsigbarhet, tillit og trygghet er viktige verdier og ønskede kjennetegn på kommunenes virksomhet – hvordan påvirker det kommunedirektøren og kommunedirektørens ansvar og funksjon når krisen er nærmere, tettere og mer konkret?

Åpenhetens dilemma

Åpenhet er også en grunnleggende verdi for et godt lokaldemokrati, forutsigbare tjenester og godt arbeidsmiljø. Men åpenhet reiser også noen dilemmaer. Vi tar diskusjonen om åpenhet i praksis og til hvilken pris?

Når valgkampen «treffer»

2023 er valgår – det er kommune- og fylkestingsvalg, og valgkampen har allerede startet. Hva blir de sentrale tema, hvilken betydning har verdenssituasjonen, og hva med sikkerheten ved valg? Hvordan kan kommunedirektøren håndtere innspill og utspill som treffer nettopp administrasjonen og kommunedirektøren?

Generalistkommune

Vi følger opp Generalistkommuneutvalget, og får presentert noen av forslagene utvalget diskuterer.

Blir det en revolusjon eller en reform, og vil det bidra til likeverdige og forsvarlige tjenester i hele landet? Vil det være nødvendig med «Nordsjø-turnus» for å sikre tjenestetilbud der folk bor? Eller er det andre gode løsninger? 

Konferansen avholdes på Grand Hotel i Oslo.

Deltakeravgiften refunderes av OU-midler.

I programmet kan du lese mer om innledere, praktisk informasjon og priser.

Les programmet her.

Påmelding her.

Last ned programmet her:

KONTAKT OSS

Norsk Kommunedirektørforum
c/o Amesto AccountHouse AS
Postboks 6395 Etterstad
0604 Oslo

 

 

phone
0800 123 456 7890