Hvordan du – som kommunedirektør – håndterer varsel

Varsling er et viktig tiltak for å avdekke uønskede og kritikkverdige forhold. Tips og råd for korrekt og god håndtering av varslingssaker

Norsk Kommunedirektørforum er opptatt av godt lederskap, kjennetegnet av åpenhet, ytringsklima og gode arbeidsforhold. Åpenhet bygger tillit, både i dialogen med folkevalgte, innad i organisasjonen og overfor innbyggere og i media.

Varsling er et viktig redskap for å avdekke uønskede og kritikkverdige forhold. Når varsel håndteres godt og riktig så vil det styrke tilliten til organisasjonen.

Kommunedirektørforum blir ofte kontaktet i saker hvor det er varslet på kommunedirektør. Vi får også en del spørsmål om hvordan kommunen og kommunedirektøren bør håndtere varsler på folkevalgte og varsler på andre ledere.

Varsling om kritikkverdige forholde er regulert i Arbeidsmiljøloven kapittel 2,og etter loven har kommuner og fylkeskommuner plikt til å ha egne rutiner for intern varsling. I tillegg er det utarbeidet mange retningslinjer, veiledere og bøker om temaet.

Varslingssaker er i sin natur interessante for media, de kan omhandle ledere eller andre i fremskutte posisjoner, og de har et lokalt tilsnitt som skaper engasjement – og ofte skarpe skillelinjer i lokalsamfunn og organisasjon.

Vi mottar mange henvendelser om temaet, og opplever etterspørsel på mer kunnskap om hvordan kommunedirektøren selv kan og bør håndtere ulike typer varsel:

 • varsel på deg selv
 • varsel på folkevalgte
 • varsel fra innbygger/utenforstående
 • varsel på dine nærmeste ledere

16.november 2022 gjennomførte vi en workshop, med mål at vi skal tilby våre medlemmer:

 • Råd til kommunedirektører om å håndtere varsel
 • Temadager for kommunedirektører om å håndtere varsel

Deltakere på workshopen var kommunedirektører som har erfaring i å håndtere kompliserte varsler, erfarne advokater, samt medierådgiver på strategisk kommunikasjon. Tema som ble diskutert:

 • Habilitet, korrekt formell håndtering, reglement
 • Arbeidsgiveransvar for varsler og omvarslet (roller, vernetjenesten, tillitsvalgte, forsvarlig arbeidsmiljø).
 • Informasjon og kommunikasjon, taushetsplikt, mediehåndtering
 • Har kontrollutvalget en rolle?
 • Kommunedirektørens arbeidsavtale og «Når er det nok».

Vi arbeider nå med utarbeidelse av råd til kommunedirektører om håndtering av varsel. Første versjon vil bli presentert på Topplederprogrammet i januar 2023, og vi planlegger tilbud om Temadag om «Hvordan håndtere varsler» første halvår 2023.

Deltakere på workshop 16.november 2022:

 • Toril Eeg, Færder kommune/Vestfold fylkeskommune
 • Tone Marie Nybø Solheim, tidligere Grimstad kommune, nå Region Kristiansand
 • Bjørn Fauchald, Vestre Toten kommune
 • Yngve Bergesen, Vindafjord kommune
 • Gro Herheim, Larvik kommune
 • Juridisk direktør og advokat Tor Allstrin, KS
 • Ragnhild Martinsen, Advokatfirma Økland & Co DA
 • Roger Sandum, Corporate Communications

Ta gjerne kontakt for å få mer informasjon.

Fortsett å lese

ForrigeNeste