Topplederprogrammet  – faglig påfyll for kommunedirektører

 «Sett fra vårt ståsted er samarbeid veien å gå», sier styreleder i Norsk Kommunedirektørforum, Bjørn Gudbjørgsrud, som en kommentar til KS-Agenda sitt tilbud om faglig påfyll til kommunedirektører.

Norsk Kommunedirektørforum – tidligere Rådmannsforum – har gjennom mange år tilbudt «Rådmannsskolen»/Topplederprogram. Gjennom våre samlinger får rådmenn/kommunedirektører faglig påfyll med relevant vinkling, kombinert med refleksjon og erfaringsdeling.

Vi har registrert at KS-konsulent og KS Agenda nå markedsfører et nytt tilbud til nye kommunedirektører. Dette er et annet opplegg enn det vi tilbyr, og er ikke utarbeidet i samarbeid med oss. Vi oppfatter tilbudet fra KS Agenda som et konkurrerende tilbud.

Styreleder Bjørn Gudbjørgsrud
Foto: Agnar Kaarbø

«Det er bra at det er interesse for å tilby kompetanse til kommunedirektører, men ikke fullt så bra at tilbudene kan virke konkurrerende mot hverandre. Sett fra vårt ståsted er samarbeid veien å gå», sier styreleder i Norsk Kommunedirektørforum, Bjørn Gudbjørgsrud. 

Å være kommunedirektør er et svært interessant og meningsfullt samfunnsoppdrag. Det er komplekst, det er krevende og det er givende. Dessverre er det stor utskifting av kommunedirektører. Undersøkelser som Universitetet i Agder har gjort i samarbeid med Kommunedirektørforum peker på noen årsaker.

Kommunedirektørforum er opptatt av å tilby og utvikle gode opplegg for kommunedirektører, også i samarbeid med KS, for å bidra til kontinuitet og til et godt kommunalt lederskap. Vi har inngått en avtale med KS med formål å styrke det kommunale lederskapet, og i august 2022 kom vi med en felles uttalelse om viktigheten av kontinuitet i det kommunale topplederskapet, der det slås fast at KS og Kommunedirektørforum vil samarbeide om å styrke samspillet mellom folkevalgt og administrativ ledelse.

Kommunedirektørforum tror det beste er å samarbeide om ulike tilbud om kompetansepåfyll til den kommunale toppledelse, ikke å konkurrere med hverandre. KS og Kommunedirektørforum har i mange saker felles ståsted og målsettinger, og det bør være gode muligheter for å ha tilbud som utfyller og komplementerer, fremfor å konkurrere. Vi har invitert ledelsen i KS-konsulent til dialog, i første omgang for å bidra til at tilbudene samlet sett blir gode.

Fortsett å lese

ForrigeNeste