Topplederkonferanse 30-31 august 2022 – Mot, motivasjon og integritet

Spennende innledere og relevante tema på høstens topplederkonferanse, og nå kan du melde deg på!

Påmeldingen er nå stengt, men om du ønsker å delta så kan du ta kontakt på gudrun@radmann.no

Etter gode tilbakemeldinger fra deltakere på Topplederkonferansen i mars er vi glade for å invitere til ny konferanse 30-31 august 2022, Oslo.

Hovedtema på konferansen er mot, motivasjon og integritet.

Politidirektør Benedicte Bjørnland, ordfører Anders Østensen, og kommunedirektør Marianne Aasen vil formidle kunnskap og egne erfaringer om hvordan man som leder kan fremstå trygg og tydelig når omgivelsene er omskiftelige og utforutsigbare.  

Vegard Larsen fra NRK gir oss et innblikk i hva som kjennetegner mennesker med drivkraft, har de særlige personlighetstrekk – eller bare en sterk vilje, og hvordan kan deres tanker og handlinger inspirere andre?

Kommunedirektørforum er oppfatt av det gode samspillet i kommunen, og særlig rammene for kommunedirektørens virke og forebygging av konflikter.

Morten Øgaard og Linda Hye fra UiA følger opp temaet knyttet til ufrivillige rådmannsavganger, lederstiler og integritet i rollen. Per Kristian Vareide, kommunedirektør i Stavanger, presenterer resultater fra kartlegging om opplevelsene av grensene mellom politikk og administrasjon, og hvordan konkrete saker håndteres når kommuneloven er uklar.

Du møter også leder av inntektssystemutvalget, Marianne Haraldsvik,  som vil presenterer utvalgets anbefalinger som offentliggjøres få dager i forkant av konferansen.

Konferansen avsluttes med «Når nok er nok», hvor Siv Jensen kommer med sine betraktninger om lederskap, mot og tydelighet

Underveis blir det kommunestemmer, kommentarer og dialog, og det hele pakkes inn i en god atmosfære med hyggelige kolleger på Grand Hotel i Oslo.

Programmet ser du i vedlegget.

Fortsett å lese

ForrigeNeste