Styremøte juni 2022 – strategiske posisjoner og forberedelse til landsmøte

Styremøtet behandlet blant annet KdF sine posisjoner i Brønnøysaken og grunnlag for Landsmøte i august.

Juni-møtet ble gjennomført digitalt.

Styret diskuterte blant annet Brønnøysaken og ankesvaret til Høyesterett, og på Landsmøtet 30.august 2022 vil det bli gitt en orientering om saken, blant annet som et oppspill til diskusjon om organisasjonens strategi fremover.

Styret ble orientert om arbeidet med lederavtaler. Kommunedirektørforum gjennomførte i juni en workshop med tema lederavtaler, som har som formål å utarbeide posisjoner og råd, blant annet om:

  • hva lederavtaler mellom kommunedirektør og arbeidsgiver bør inneholde
  • hvordan lederavtaler mellom KD og dennes ledere bør utformes
  • hvordan dette bør følges opp
  • hvordan lederavtaler kan benyttes for å utvikle kommunens lederskap

Lederavtaler er også tema på Topplederprogrammet. Da vil resultatene/rådene fra workshopen legges frem og diskuteres.

Landsmøte for Kommunedirektørforum avholdes 30.august 2022 i tilknytning til Topplederkonferansen, og der vil det blant annet bli gitt en orientering om Brønnøysaken, i tillegg til ordinære landsmøtesaker, herunder valg.

Les hele referatet her.

Fortsett å lese

ForrigeNeste