Høyesterett avviser kommunens anke i Brønnøysaken. Viktig sak for Kommunedirektørforum sine medlemmer!

Sviktende tillit er i seg selv ikke tilstrekkelig til å si opp en kommunedirektør.

Høyesterett har nå behandlet ankesaken, og avviser å behandle saken.

«Dette er viktig avgjørelse for kommunedirektører. At Lagmannsrettens dom blir stående bekrefter at en oppsigelse må være saklig, og det må foreligge tungtveiende grunner til å fjerne en kommunedirektør» uttaler Hugo Thode Hansen, styreleder i Kommunedirektørforum.

Dommen fra lagmannsretten slår også fast at sviktende tillit i seg selv ikke er nok til å si opp en kommunedirektør. Slike situasjoner må løses gjennom en avtale mellom kommunen som arbeidsgiver og kommunedirektøren.

Vi kommer tilbake med nærmere orientering om saken og Kommunedirektørforum sine posisjoner.

Fortsett å lese

ForrigeNeste