By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  Tags:         -  0   Comments

Sviktende tillit er i seg selv ikke tilstrekkelig til å si opp en kommunedirektør.

Høyesterett har nå behandlet ankesaken, og avviser å behandle saken.

«Dette er viktig avgjørelse for kommunedirektører. At Lagmannsrettens dom blir stående bekrefter at en oppsigelse må være saklig, og det må foreligge tungtveiende grunner til å fjerne en kommunedirektør» uttaler Hugo Thode Hansen, styreleder i Kommunedirektørforum.

Dommen fra lagmannsretten slår også fast at sviktende tillit i seg selv ikke er nok til å si opp en kommunedirektør. Slike situasjoner må løses gjennom en avtale mellom kommunen som arbeidsgiver og kommunedirektøren.

Vi kommer tilbake med nærmere orientering om saken og Kommunedirektørforum sine posisjoner.

KONTAKT OSS

Norsk Kommunedirektørforum
c/o Amesto AccountHouse AS
Postboks 6395 Etterstad
0604 Oslo

 

 

phone
0800 123 456 7890