Fortsatt mulig å melde seg på Topplederkonferanse 15.-16.mars 2022. Tillit, ansvar og kontroll!

Påmelding her!

Oppdatering 9.3.2022

Kjære kommunedirektør, rådmann, fylkesrådmann og fylkeskommunedirektør

Det handler om tillit og ansvar – og kontroll – når vi møtes på Topplederkonferansen 15. – 16. mars 2022.

Vi er glade for nå å kunne invitere til årets første Topplederkonferanse – utsatt fra januar. Vi har fire sentrale og aktuelle tema:

Denne gang setter vi søkelyset på det grønne skiftet og de vanskelige valgene. Konsekvensene av klima- og miljøtiltak kan oppleves gjennomgripende og krevende i dag, men det kan også konsekvensene og omkostningene for fremtiden være dersom vi ikke er villige til å gjøre endringer nå.

Vi følger opp temaet fra forrige konferanse om generalistkommunen – «liv laga», og spør om generalist er en garantist for likeverd. Gjennom faglige innlegg og kommentarer belyser vi problemstillinger og mulige løsninger for velferdsstaten.

Ytringsklima, varsling og samspill er naturlige tema når kommunale toppledere møtes. Vi får høre om juridiske rammer og gråsoner, og vi ser nærmere på ytringsfrihet i arbeidslivet. Hvor stort spillerom bør ansatte ha til å ytre seg, og hvordan opplever offentlig ansatte sine ytringsbetingelser?

En forutsetning for godt samspill er tillit, og tillit avhenger både av rammebetingelser og forventninger. Vi starter debatten om hva tillitsreformen kan bety for ledelse og virksomhetsstyring i offentlig sektor.

Konferansen avsluttes med et innlegg om ytringsrom og krenkehysteri; Norge er verdens frieste land, men hva er takhøyden for kritikk?

Vi vil gi deg aktuell, relevant og ny kunnskap innenfor en god sosial ramme og hyggelig kollegialt samvær. Du får høre faglig oppdaterte og spennende innledere som gir nye perspektiv, og det blir kommentarer og kommunestemmer underveis.

Konferansens primære målgruppe er kommunedirektører/rådmenn og fylkesrådmenn/ fylkeskommunedirektører. På samme måte som tidligere kan du ha med deg ledergruppen din på konferansen.

Som vanlig møtes vi på Grand Hotel i Oslo. I samarbeid med hotellet tilrettelegger vi for forsvarlige rammer rundt konferansen. 

Vi gleder oss til å møte gode kolleger – i samme rom – for kunnskapspåfyll, refleksjon og gode samtaler. Velkommen! 

Konferansen starter med lunsj tirsdag 15.mars 2022 kl 12, og avsluttes onsdag 16.mars 2022 kl 14.

Ved påmelding aksepterer du deltakeravgiften (kr 4 000), som refunderes av KS OU-midler. Alle deltakere må dessuten velge en oppholdspakke.

Ved påmelding er det også mulig å bestille tilslutningsovernatting fra 13. – 14.mars og fra 14. -15. mars 2022.

Vi forlenger påmeldingsfristen til 10.mars 2022 – med forbehold om ledig hotellrom for overnatting på Grand.

Fullstendig program og praktisk informasjon kan du lese her:

Påmelding via lenken her

Fortsett å lese

ForrigeNeste