Tillitsreform?

Mange har en oppfatning om hva tillitsreformen er og hva det bør være. Reformen reiser spørsmål som det er nødvendig å diskutere – og Kommunedirektørforum tar debatten!

Regjeringen har varslet at reformen skal gi tid og tillit til de ansatte til å gi brukerne bedre tjenester og kommunene mer frihet. Ifølge Hurdalsplattformen skal målene i offentlig sektor bli færre, og makten skal føres tilbake til de ansatte i førstelinja.

Dersom en statlig reform tildeler mer frihet til ansatte uten tilstrekkelig hensyn til kommunelovens rammer kan det skape brudd i den kommunale styringslinja, og vanskeliggjøre både kommunedirektørens rolle og det lokaldemokratiske handlingsrommet. Bør staten tildele tillit direkte, eller trenger vi en klargjøring av premissene for av reformen før den utformes i detalj?

Mange har en oppfatning om hva tillitsreformen er, hva det bør være og kanskje også hva det ikke bør være.

Den varslede reformen reiser mange spørsmål som kan være spennende å se nærmere på. Blant annet vil det være nødvendig å diskutere hva reformen betyr for kan betyr for .ledelse og virksomhetsstyring i offentlig sektor?

En forutsetning for godt samspill er tillit, og tillit avhenger både av rammebetingelser og forventninger. Kommunedirektørforum setter dette på dagsorden denne våren – både på Topplederprogrammet og på Topplederkonferansen. Vi tar debatten om hva tillitsreformen kan bety for ledelse og virksomhetsstyring i offentlig sektor.Topplederprogrammet vil forsker Marte Winsvold innlede om tillitsbasert ledelse; hva sier teoriene og hvilken betydning dette har for kommunedirektørens styring og ledelse. Bydelsdirektør Tore M. Andresen vil følge opp med å snakke om hvordan tillitsbasert ledelse ser ut i praksis. Påmelding ved e-post til gudrun@radmann.noTopplederkonferansen tar vi debatten! Kristin Clemet, innleder med «Tillitsreform – hva skal reformeres og hvem får tilliten?» Vi vil også høre Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Sykepleierforbundet snakke om Tillit og forventninger mellom ledere og ansatte. Fra Bjørn Gudbjørgsrud, får vi høre kommunestemmen – og reiser spørsmålet om hva reformen kan betyr kommunedirektøren? Etter kommuneloven har kommunedirektøren ikke bare en mulighet til å lede virksomheten, men direktøren skal faktisk være leder av administrasjonen.


Vi ser frem til kunnskapspåfyll og gode diskusjoner!

Meld deg på Topplederkonferansen her

Fortsett å lese

ForrigeNeste