Kontinuitet i lederskapet – viktig for samfunnsutviklingen og forutsigbare tjenester til innbyggerne

Ja, skifte av toppleder kan bety kilde til fornyelse. Men det blir svært forenklet, Linda Hye, å si at «skifte av kommunedirektør – ikke så fali» og at å bytte toppleder kan være en kilde til fornyelse og sikre en sunn balanse mellom politiske og faglige hensyn.

Hvordan og hvor hyppig disse skiftene skjer avgjør om det er «fali» for kommunen eller ikke.

Kommuner og kommunesektoren er blant de mest komplekse organisasjoner som finnes, med ansvar for innbyggere, komplekse tjenester, omfattende lovverk og samfunnsutvikling. Dette skjer under folkevalgt styring og med store krav til åpenhet. Kompleksiteten i seg selv tilsier at kompetanse, kontinuitet og et langsiktig og stabilt lederskap har stor verdi.

I kronikken peker du på at samarbeidsproblemer politikk og administrasjon er en betydelig sluttårsak for en kommunedirektør. Og du peker på at slike samarbeidsproblemer kan være et sunnhetstegn.

Dette må nyanseres. Det som er krevende – og som forskningen fra Universitet i Agder (UiA) viser, er når den politiske kulturen preges av konflikter. Når den politiske konfliktkulturen og samarbeidsproblemene også rammer administrasjonen. Når det forventes lojalitet til politiske signaler – og når ikke kommunedirektørens faglighet og profesjonalitet respekteres.     

Kommuner «spiser ikke rådmenn»; ikke mer enn tidligere hvis en ser alle kommunene under ett. Men noen kommuner «spiser» kommunedirektører ofte. Og som forskningen til UiA viser, ca 40 kommuner har skiftet kommunedirektører mer enn 3 ganger på 10 år. Det er ikke bra for kontinuiteten og kommunens utvikling og resultater.

Og ja, å skifte kommunedirektør har en kostnadsside – og spesielt der skiftet preges av konflikt.

Risikoen er imidlertid et tap for kommunene og sektoren som sådan – og ikke bare for den enkelte kommunedirektør. Det er ikke nødvendigvis en ulempe med fornying i lederposisjoner, men hyppige skifter og politiske konflikter som resulterer i kommunedirektørenes avgang kan medvirke til at man ikke får den utviklingen og de resultatene man ønsker for lokalsamfunnet.

Både KS` Folkevalgtprogram og Kommunedirektørforum er opptatt av å utvikle samspillet politikk – administrasjon blant annet gjennom å styrke rolleforståelser, samspill og arbeidsgiverrollen.  

Respekt, gjensidig rolleforståelse, tillit og kontinuitet i samspillet politikk og administrasjon gagner kommunesektoren, innbyggerne og tjenestene.  

Dette innlegget er et svar på Linda Hyes kronikk i Kommunal Rapport (papirutgave 26.januar 2023). Du kan lese Hyes kronikk her og Gudrun Haabeth Grindaker sitt svar her på Kommunal Rapport sine nettsider.

Fra Kommunal Rapport, papirutgave 26.januar 2023

Fortsett å lese

ForrigeNeste