Valgåret 2023 – valgkamp

2023 er det igjen kommunes- og fylkestingsvalg. Hva blir årets sentrale tema og hvordan bør kommunedirektøren håndtere innspill og utspill underveis i valgkampen?

På Topplederkonferansen innledet Tone Sofie Aglen, NRK og Agnar Kaarbø, Kommunal Rapport om det forestående valget. Selv om det fortsatt er mange måneder til valgdagen ser vi allerede «konturene» av en valgkamp, både nasjonalt og lokalt. Camilla Dunsæd, kommunedirektør i Kristiansand gav gode råd om hvordan kommunedirektøren kan håndtere innspill og utspill underveis i valgkampen.

Både lokalt og nasjonalt kan det være raske skifter og store svingninger i hvilke saker som får oppmerksomhet, og hva som oppfattes viktig for velgerne. Verdenssituasjonen er uforutsigbar og urolig, og dette vil vi også se i valgkampen her hjemme.

Det er ikke alltid enkelt å forutse hva som får oppmerksomhet i valgkampen, men det er en generell trend er at det er større polarisering, hvor nye lister dukker opp og velgerne sprer seg mer. Ved forrige valg ble bompengemotstand en stor valgkampsak som engasjerte og fikk mange stemmer. Vindmølleparker og strømstøtte til næringslivet har stor lokal betydning som kan påvirke valget.

Lokalpolitikerne vil være opptatt av de sakene som er viktigst lokalt, om kommunen klarer å levere tjenester, og å møte krav og forventninger fra innbyggerne. Utsagn som henviser til «verdens rikeste land» og «bruke mer penger når vi er så ufattelig rike». Det kan bli krevende å håndtere saker om strømstøtte og styring av kraftmarkedet, fordi skillelinjene kan gå gjennom partier og gjennom landsdeler.

Vi ser eksempler på at lokalpolitikere er mer populære enn hva de nasjonale målingene tilsier. Dette kan ha sammenheng med lokale forhold og markerte ordførere, og det kan ha sin forklaring i at en lokalt har andre muligheter for partisamarbeid og avtaler. Av samme grunn ser vi at en del lokale folkevalgte ikke nødvendigvis ønsker nasjonale politikere på banen i egen valgkamp – det kan være spenninger mellom det lokale og det nasjonale.

Eldreomsorg, fastlegeordningen, sykehus og helsetilbud engasjerer mange ordførere og kan skape lokal debatt og mye engasjement. Nasjonale diskusjoner om private løsninger og statlig eldreomsorg kan både oppleves positivt og forstyrrende i en lokal valgkamp.

Enkelte steder vil det være mye oppmerksomhet på reversering av tidligere sammenslåtte kommuner og fylkeskommuner. Flere steder er det krevende prosesser som kan ta oppmerksomhet bort fra andre tema, og de kan påvirke det politiske klimaet lokalt også i tiden etter valget.

Folk vil være opptatt av det som er nær dem, og da har både skatt og økonomi betydning, og for den lokale verdiskapingen vil nok mange være opptatt av naturressursskatt. Også naturhendelser og sommerværet (!) kan påvirke valgkampen, og klima og miljø kan bli tema dersom sommeren enten blir veldig tørr, eller veldig regnfull.

Verdenssituasjonen har i år merkbare effekter for oss i hverdagen, og vil prege valgkampen – blant annet krigen og flyktninger fra Ukraina, samt den økonomiske situasjonen med økte priser, renteheving og energikrise. Aglen viser også til at forsvarspolitikk kan få større politisk betydning, og at mål om bosetting i hele landet også har en sikkerhetspolitisk dimensjon.

Flere kommunedirektører opplever at valgkampen også «rammer» administrasjonen og kommunedirektøren. Det er selvsagt i slike situasjoner viktig å være tydelig på at kommunedirektøren eller administrasjonen ikke driver lokalpolitikk. Kommunedirektør Camilla Dunsæd ga noen gode råd for hvordan håndtere innspill og utspill – det kommer vi tilbake til i en egen artikkel.

Agnar Kaarbø, NRK
Tone Sofie Aglen, foto: NRK
Camilla Dunsæd, foto: Kristiansand kommune

Fortsett å lese

ForrigeNeste