Styrer kommune-Norge mot lederkrise?

Hvem vil jobbe som leder et sted der du risikerer å bli hengt offentlig ut til tørk når det er selve systemet som svikter? Professor Morten Øgård og forskerkollega Linda Hye har interessante refleksjoner i Dagens Perspektiv 15.2.2023.

– Som leder risikerer du å bli hengt ut til tørk helt alene på grunn av et system som ikke fungerer. Det er ikke en jobb som frister, konkluderer Linda Hye.

I artikkelen beskrives det at «å være sosialsjef, rektor, sykehjemsdirektør eller leder av for eksempel helse- og omsorgstjenestene i en norsk kommune er ingen dans på roser. Det frister mer å være fyrbøter i helvete. I alle fall om vi legger de siste ukers offentlige oppmerksomhet til grunn. Eller de siste 20 årenes tilsyn og kontroller fra statens mange forlengede armer».

Hva gjør denne utsatte posisjonen med de som faktisk jobber som ledere rundt om i kommunene? Og ikke minst: Hvem gidder å påta seg slike lederjobber?

– Ja, jeg tror det blir vanskeligere å finne gode ledere i det offentlige framover, sier professor i offentlig administrasjon og ledelse ved Universitetet i Agder, Morten Øgård. Sammen med sin forskerkollega Linda Hye har han i en årrekke forsket på den kommunale lederrollen.  Hye mener at vi ikke kan regne med å kunne rekruttere de beste kommunelederne hvis vi ikke «møblerer lederrommet» bedre. For hva innebærer en lederrolle i kommunen i disse dager? De to forskerne fra Universitetet i Agder mener at Norge kan stå overfor en lederkrise i kommunesektoren, dersom ikke den enkelte leder får utvidet handlingsrom og mer makt over sin egen rolle.

− Med all denne uklarheten, som kommer midt i en ressurskrise etter 50 år med oppgang, så virker ikke en topplederjobb i kommunen særlig fristende. I alle fall ikke hvis du er en profesjonell fagperson som er opptatt av eget fagfelt. Dersom lederrollen ikke gis større handlingsrom enn i dag, vil stadig flere si nei takk til disse lederstillingene. Resultatet kan bli offentlig ledermangel, sier Morten Øgård.

Kommune-Norge styrer mot lederkrise | Dagens perspektiv

Norsk Kommunedirektørforum har en samarbeidsavtale med Universitetet i Agder, SAKOM (senter for anvendt kommunalforskning) . Vi vil følge opp dette temaet blant annet på Topplederprogrammet 6.-7.september 2023.

Morten Øgård, foto: Universitetet i Agder
Linda Hye, foto: Universitetet i Agder

Fortsett å lese

ForrigeNeste