Et alvorlig bakteppe for ledelse – Benedicte Bjørnland på Topplederkonferansen

Politiets trusselvurdering dannet bakteppe for politidirektør Bjørnlands innlegg på Topplederkonferansen

Utfordringsbildet handlet om blant annet en spent sikkerhetspolitisk situasjon hvor sikkerhetsarkitekturen i Europa er varig endret, spenninger i Sørkinahavet, psykisk ustabile personer og truende og hatefulle ytringer.

Bjørnland trakk også inn andre bevegelser i samfunnet i dag: Hva betyr kraftkrise, prisstigning, fare for inflasjon, renteøkninger – er det økende risiko for sosial uro dersom et økende antall ikke har råd til basale utgifter?

Hun var også innom maktforskyvning, og stilte spørsmål ved om vi ser en forskyving av makt fra statlige myndigheter til digitale medier.

Kommunedirektørene fikk gode råd fra politidirektøren for å stå i krise:

Regnværsdagene kommer – kunsten å holde et metaperspektiv

Viktigheten av kompromissløs faglighet ift politisk nivå

Sårbarheter kan reduseres; viktigheten av psykologisk trygghet i egen organisasjon, godt forebyggende arbeid og samhandling med tillitsvalgte

Varslingsinstituttet – mye bra, men også krevende når leder er omvarslet

Kunsten å være en OK kollega – også på tvers av sektor/etat

Alle presentasjonene fra konferansen finnes her.

Fortsett å lese

ForrigeNeste