Topplederprogram med rekordhøy deltakelse

Mange kommunedirektører ønsker å delta på Topplederprogrammet, og deltakerne er svært fornøyde!

På grunn av høy etterspørsel og økende deltakelse blant kommunedirektørene så økte vi denne gang antall deltakere til 30 personer.

Deltakerne var svært fornøyd med to dager i «verktøykassa» – og vi får gode tilbakemeldinger på de faglige innleggene, mulighet til refleksjon over egne problemstillinger, og rommet for erfaringsdeling og fortrolighet.

Den faglige rammen var denne gang knyttet til kommunedirektørens verktøykasse. Som alltid er rollen, mennesket og samspillet med de folkevalgte en viktig dimensjon ved Topplederprogrammet.

Topplederprogram – klassebilde august 2022. Foto: Astrid Sommerstad

Fortsett å lese

ForrigeNeste