Brønnøysaken; Meninger, fakta og læring

Lagmannsretten bekrefter at kommunedirektører har et sterkt stillingsvern. Nå må vi ha oppmerksomhet på å styrke samspillet mellom folkevalgte og administrasjon.

Styreleder Hugo Thode Hansen omtaler Brønnøysaken i et innlegg i Kommunal Rapport.

Lagmannsrettens dom i Brønnøysaken bekrefter at kommunedirektører har et sterkt stillingsvern, og Hansen peker på at dette er helt nødvendig for å kunne utøve funksjonen på en god måte.

Hansen skriver at tiden er inne for å rette oppmerksomheten på hva som kreves og skal til for at samspillet mellom politikk og administrasjon fungerer så godt at det sikrer kontinuitet og et godt, felles kommunalt topplederskap. Heller enn hva som skal til for å sparke en kommunedirektør bør vi se på hvordan samspillet kan styrkes, og i størst mulig grad unngå at spørsmål settes på spissen ved behandling i rettssystemet.

Hansen peker på at dommene i tingretten og lagmannsretten bidrar til å tydeliggjøre hva som er gyldige oppsigelsesgrunner og hvilket stillingsvern en kommunedirektør er beskyttet av.

Lagmannsretten har i sin dom lagt til grunn at det må det stilles særlige krav til en kommunedirektør, men at det – som for øvrige arbeidstakere – må foreligge et markert avvik fra det som kan forventes av en kommunedirektør, før forholdet kan gi grunnlag for oppsigelse.

Retten har også lagt til grunn at manglende tillit ikke er tilstrekkelig til å oppfylle kravet til saklig grunn etter arbeidsmiljøloven.

Kommunedirektørforum mener Lagmannsrettens domsavsigelse tydeliggjør riktige og nødvendige forutsetninger for et reelt stillingsvern. Dette er helt nødvendig for at kommunedirektøren skal kunne utøve sine funksjoner på en god måte for kommunen, innbyggerne og ansatte.

Dommen gir et godt fundament for at hovedspørsmålet framover ikke bør være hva som skal til for å sparke en kommunedirektør, men heller hva som kreves for at samspillet mellom politikk og administrasjon skal fungere så godt at man slipper å sette dette spørsmålet på spissen i rettssystemet.

Du kan lese hele debattinnlegget her.

På KdF sitt landsmøte i tilknytning til Topplederkonferansen 30.august 2022 blir det også en orientering om saken og Kommunedirektørforum sine posisjoner.

Fortsett å lese

ForrigeNeste