Utforming av morgendagens inntektssystem – utvalgets leder på Topplederkonferansen

Inntektssystemutvalget legger frem sin innstilling 26.august, og forslagene har stor betydning for kommuner og fylkeskommuner.

Marianne Haraldsvik leder det offentlige utvalget som gjennomgår inntektssystemet for kommunene. Kort etter fremleggelsen av innstillingen møter hun «målgruppa» på Kommunedirektørforum sin Topplederkonferanse.

En målsetting med inntektssystemet er at alle kommuner skal settes i stand til å tilby sine innbyggere likeverdige og gode kommunale tjenester. Hva innebærer dette?

I hvor stor grad bør inntekter og utgifter utjevnes, og hvordan bør denne utjevningen innrettes?

Hvilke prinsipper bør legges til grunn for utformingen av regionalpolitiske tilskudd eller andre tilskudd innenfor inntektssystemet? Dette er bare noen av spørsmålene inntektssystemutvalget utreder.

Det vil også være interessant å se i hvilken grad vil forslagene fra inntektssystemutvalget være sammenfallende med generalistkommuneutvalgets innstilling?

Marianne Haraldsvik, leder av inntektssystemutvalget (Foto: samforsk.no)

Utvalget må også avveie hensynet til enkelhet mot hensynet til rettferdighet og treffsikkerhet.

Overgangsordninger og særordninger kan ha verdi for å dempe ulemper for enkeltkommuner eller grupper av kommuner, men slike tilpasninger kan gjøre systemet mer komplisert og vanskeligere å forstå. Det kan også redusere inntektssystemets legitimitet dersom man innfører andre tiltak som delvis oppveier kriterier og vekter i utjevningsordninger.

Marianne Haraldsvik presenterer utvalgets forslag på Topplederkonferansen.

I tillegg til utvalgets forslag får vi også kommentarer fra rådmann Aud Norunn Strand fra Modum, og kommunedirektør Robert Pettersen fra Rana.

Du kan lese mer om konferansen her, og melde deg på her.

Aud Norunn Strand, rådmann Modum kommune (Foto: Gudrun Haabeth Grindaker)
Robert Pettersen, kommunedirektør Rana kommune (Foto: Rana kommune)

Fortsett å lese

ForrigeNeste