Ytringsklima og ytringsfrihet – hvor går grensene mot lojalitet?

Arbeidsgiver kan forvente lojalitet, men arbeidstakere har ytringsrett.

Et av temaene på Topplederkonferansen 15.-16.mars 2022 var ytringsfrihet og ytringsklima. Dette kan ses opp mot arbeidsgivers legitime rett på lojalitet, men det kan også ses i lys av samfunnsutviklingen, «kulturen» vi er en del av og samfunnets normer.

Forskningssjef Sissel Trygstad og sosiolog/skribent Kjetil Rolness innledet om ytringsfrihet og varslingskultur, grensen mellom ytringsfrihet og lojalitet, og sammenhengene mellom ytringsklima og varslingskultur.

Dette er aktuelt og relevant for kommunale ledere og toppledere, og Kommunedirektørforum vil fortsette å ta debatten.

Ytringsfriheten er svært sentral i et demokratiperspektiv, i et tjenesteperspektiv og i et kvalitets- og effektivitetsperspektiv – men hvordan bør ytringsfrihet og lojalitet balanseres?

Trygstad reiste tre sentrale spørsmål:
➢ Hvorfor er ønsket om å regelfeste ytringsfriheten så stor i offentlig sektor?
➢ Hvorfor vurderes ytringsrommet som mindre i offentlig sektor enn i privat sektor?
➢ Hvor bekymret bør vi være for utviklingen?

I Aftenposten lørdag 19.mars 2022 kan du lese noen av refleksjonene Kjetil Rolness formidlet på konferansen; Kjølig ytringsklima på jobb. Bør arbeidstagere ha munnkurv i offentligheten? Rolness viser til Trygstad, FAFO, og skriver;

«Fafos tall viser at under halvparten både i privat og offentlig sektor mener at arbeidstagere bør ha stort spillerom for å ytre seg offentlig om «egne meninger i tilknytning til jobben» og «forhold på egen arbeidsplass». En av fire mener rommet bør være lite. Ledere og andre ansatte har omtrent samme holdning.


Hva i all verden? Men alle mener vel at rommet for å ytre seg om «faglige spørsmål man jobber med i sitt arbeid» bør være stort? Nei, ikke mer enn seks av ti.


Ingen har kommentert denne nedslående andelen. Eller spurt hva den kan fortelle om nedkjølingseffekten av lojalitetsplikten. Den utbredte, restriktive holdningen til ytringsrommet i arbeidslivet er uforståelig, da intet fag, ingen bransje eller virksomhet kan utvikle seg uten fri meningsutveksling. Og trist, om det man jobber med, har stor samfunnsmessig betydning.


Offentligheten risikerer å gå glipp av stemmer som kan sitt felt, kjenner systemene innenfra, og vet hvor skoen trykker. Da har vi ikke bare et ytringsproblem, men et informasjons- og demokratiproblem


https://www.aftenposten.no/kultur/kommentar/i/Ea93OG/kjoelig-ytringsklima-paa-jobb

Presentasjoner fra Topplederkonferansen finner du her.

Fra Sissel Trygstad sin presentasjon

Fortsett å lese

ForrigeNeste