Jo lenger vi venter med å ta valg – jo vanskeligere blir valgene!

Det grønne skiftet og de vanskelige valgene var tema på Topplederkonferansen.

På Topplederkonferansen snakket vi om det grønne skiftet og de vanskelige valgene – og ikke minst hvordan kommunesektoren bør agere, og hva vi kan bidra med.

Anne Therese Gullberg fra KruseLarsen innledet om dilemmaer, men også om hva som kan gjøres av konkrete valg og aktiviteter.

Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft fulgte opp med et engasjerende innlegg om Agders klimamål og regionplanarbeidet. Fylkeskommune og kommuner har en felles plan, og arbeider sammen om å

  • Redusere direkte klimagassutslipp med minst 45 prosent innen 2030
  • Bidra til å oppnå lavutslippssamfunnet innen 2050
  • Samarbeide om å nå FNs bærekraftsmål på regionalt og lokalt nivå

Fra Arendal kommune gav kommunedirektør Harald Danielsen gode innblikk i arbeid med klimabudsjett, kommunedelplan klima og energi, og hvordan kommunen arbeider for å institusjonalisere klima- og miljøarbeidet.

Både internasjonalt og lokalt er tillit, erfaring og kunnskap avgjørende for å skape aksept for tiltak.

Gullberg var tydelig på at det er mange krevende avveininger som må gjøres – men noen har startet arbeidet med hvordan de vanskelige avveiningene kan gjøres – i kommunesektoren, og i EU, FN og andre internasjonale miljøer.

For at den aktivitet skal være bærekraftig så må den bidra til ett miljømål, men vi må samtidig sikre at tiltaket ikke gjøre skade på andre miljømål. Ethvert tiltak må balanseres opp mot hva tiltaket bidrar til, og en avklaring av eventuelle negative konsekvenser.

To konkrete hjelpemidler for kommunene og deres vurderinger kan være EU sin taksonomi for bærekraftig aktivitet, og mer satsing på grønne anskaffelser.

For å illustrere kommunedirektørens handlingsrom minnet Gullberg om at dersom vi ser på målene som er fastsatt av EUs ledere og FN’s klimapanel så skal det mye til før en kommunedirektør blir kalt «klimaaktivist» i 2022. Dagens aktivister finnes blant internasjonale politikere, EU-ledere, FNs tillitsvalgte og respekterte ledere innenfor politikk, finans og teknologi.

Gullberg gav mange konkrete tips og råd for arbeid i kommunene, blant annet ved gjennomgang av bærekraftsstrategiers anatomi:

Fra Gullbergs presentasjon

I tillegg til gode eksempler og inspirasjon fra Agder ble det på konferansen også vist til arbeid som Oslo, Hamar og Trondheim har gjort rundt klimabudsjett, og utarbeidelse og å vurdere effekten av tiltak.

Oppsummert:

  • Spør alltid hvordan din kommune kan gjøre en reell forskjell
  • Gjør tiltak som faktisk kommer i tillegg
  • Kommuner teller! Dette er kanskje ikke bare enkelt, men det er heller ikke så forferdelig vanskelig.
  • Jo lenger vi venter med å ta valg – jo høyere blir risikoen, og jo vanskeligere blir valgene vi må ta.

Alle presentasjonene fra konferansen finner du her

Bildet øverst i denne artikkelen er hentet fra Tine Sundtoft sin presentasjon.

Fortsett å lese

ForrigeNeste