Topplederprogram august 2021

Grand Hotel i Oslo 18. – 19. august 2021.

Innledernes presentasjoner og annet stoff fra topplederprogrammet samles på denne siden.

Topplederprogrammet i august 2021 er nå fulltegnet, med i alt 26 deltakere. Programmet avholdes neste gang 12.-13.januar 2022. Sett gjerne av dagene allerede nå!

Kommunedirektører/rådmenn har et stort samfunnsansvar. Jobben er meningsfull, svært kompleks og til tider krevende. Det siste halvannet år har dere alle hatt store utfordringer med å håndtere krise og lede en langvarig krise.

Forhåpentligvis vil tiden fremover handle mer om å komme tilbake til «normalen». Kanskje er dette også en unik mulighet til å endre arbeidsform og prioriteringer? Den nye «normalen» behøver jo ikke å være helt identisk med den gamle. Hvordan bruke handlingsrommet i perioden vi nå er inne i?

Topplederprogrammet er et av Rådmannsforum sine viktigste – og mest etterspurte – medlemstilbud.

Samlingen denne gang starter onsdag 18. august kl 10, og første dag avrundes med refleksjoner omkring rådmannsrollen og middag i uformelle omgivelser.

Samlingen fortsetter torsdag 18.august med faglig program fra 8.30 og frem til lunsj kl 12.00.

Norsk Rådmannsforum sin Topplederkonferanse starter kl 13.00.

Mer informasjon om program og påmelding til Topplederprogrammet 18. – 19. august 2021 finner du i vedlagte PDF, her:

Programmet er oppdatert pr 9.juni 2021. Vi tar forbehold om endringer. Samlingen gjennomføres i tråd med anbefalinger og pålegg som gjelder vedrørende arrangement og smittevern.

Merk at søknad til KS om OU-midler for refusjon av deltakeravgift må gjøres etter at faktura er mottatt.

Fortsett å lese

ForrigeNeste