Topplederkonferansen august 2021

Grand Hotel i Oslo den 19. – 20.august 2021.

Innledernes presentasjoner og annet stoff fra konferansen samles på denne siden.

Etter lange perioder med mye digitalt samvær er vi ivrige etter å møtes igjen, og vi er glade for å invitere til Topplederkonferansen som en fysisk samling, med spennende program og gode innledere.

Konferansen starter med temaet styrket lederskap i kommunal sektor – hva er lurt, og hva er lov? Vi tar utgangspunkt i den nylig publiserte rapporten om kommunedirektører og deres arbeidsforhold, (Delrapport 1 og Delrapport 2), og følger opp med diskusjonen av hvorvidt den «nye» kommuneloven har bidratt til klarhet og færre gråsoner, gitt arbeidsgiveransvaret og de formelle rammene for samspillet.

Konferansens andre hovedtema har vi gitt overskriften: Den nye kommunehverdagen blir ikke lik den gamle hverdagen. Både ledere og medarbeidere har over lang tid hatt en arbeidssituasjon preget av pandemi og krise. Bør målet være «å komme tilbake til hverdagen» eller å utforme den nye hverdagen? I denne økta blir du kanskje provosert – men også inspirert.

Vårt tredje tema omfatter både lederskap og rammevilkår – og er aktuelt i et innovasjons- og flokeperspektiv, og med merkelappen KommuneNorge – hva nå ser vi på reformer, meldinger og utvalg som på ulike måter berører generalistkommuneprinsippet.

Konferansen avsluttes med humoristisk samfunnskunnskap i posten Sånn er Norge.

Velkommen!

Program oppdatert august 2021

Invitasjonen med påmeldingsinformasjon finner du her:

Påmelding gjør du her

Merk at søknad til KS om OU-midler for refusjon av deltakeravgift må gjøres etter at faktura er mottatt.

Fortsett å lese

ForrigeNeste