Styremøte 7.mai 2021

Blant sakene var program for kommende topplederprogram og topplederkonferanse!

Styret i Norsk Rådmannsforum avholdt digitalt møte 7.mai 2021, og hele referatet kan du lese i vedlagte DPF.

Styret hadde en gjennomgang av program for arrangementene i august, og gav uttrykk for at programmene er relevante og aktuelle.

I forbindelse med endringer i styresammensetningen ble Aud Norunn Strand valgt til nestleder av styret.

Fortsett å lese

ForrigeNeste