Styremøte 3-4 juni 2021

Junimøtet ble avholdt i Oslo, og i tilknytning til styremøtet ble det gjennomført styreseminar som diskuterte vedtekter og strategi for organisasjonen.

På styremøtet/seminaret var det ble det blant dialog om strategi og vedtekter for organisasjonen.

Det er sendt ut invitasjon til Topplederprogram og Topplederkonferanse i august 2021, og da vil det også avholdes landsmøte for Norsk Rådmannsforum.

Med bakgrunn i samarbeidsavtalen mellom UiA og NR er det avklart at UiA skal gjennomføre en oppfølgingsstudie med utgangspunkt i FoU «Styrket lederskap i kommunal sektor».

I tilknytning til samarbeidsavtalen mellom NR og UiA er det etablert en referansegruppe som fra juni 2021 består av følgende rådmenn/kommunedirektører: Rune Tvedt, Merete Hessen, Gro Herheim, Børge Toft, Trine Wickstrøm og Rune Sjurgård.

Referansegruppen og UiA møtes i september for å diskutere oppfølgingsstudien.

NR er glad for samarbeidet med UiA og opptatt av at det utvikles ny kunnskap om det å være kommunal toppleder/ topplederskapet. På NR`s arrangementer er vi opptatt av at det formidles ny og aktuell kunnskap.  

Hele referatet fra styremøtet kan du lese i vedlagte PDF.

Fortsett å lese

ForrigeNeste