Topplederkonferansen: Er kommunesektoren «bærekraftig»?

På Topplederkonferansen ser vi nærmere på forutsetningene for at kommunesektoren fortsatt kan være bærekraftig.

Generalistkommuneprinsippet er stadig et viktig tema for forskning og utredning – og det er et hett tema også for oss som arbeider i og for kommunene. Med akademikerens briller ser vi nærmere på velferdskommunens hjørnesteiner og den norske modellens fremtid.

De økonomiske fremtidsperspektivene tilsier en mer forsiktig pengebruk enn årene vi har lagt bak oss. Likefullt opplever kommunesektoren både at innbyggernes forventninger og omfanget av rettighetslovgivningen øker.

Demografien gir tydelige fakta knyttet til tjenester, behov og arbeidskraft, og vi må snakke om hvordan kommunesektoren kan løse de utfordringene vi vet kommer. Vi må da evne å innrette diskusjonene om de vanskelige problemstillingene – nasjonalt og lokalt – slik at vi kan finne andre løsninger enn å bevilge mer penger.

Mange kommuner opplever det allerede, og Helsepersonellkommisjonen peker på mangel på arbeidskraft som den største utfordringen fremover. Et spørsmål blir da om vi får en «kommunal kollaps», eller om sektoren er i stand til å løse utfordringene.

Generalistkommuneutvalget har kartlagt at mange kommuner ikke er i nærheten av å oppfylle lovpålagte oppgaver. Både generalistkommuneutvalget og helsepersonellkommisjonen beskriver nært forestående demografiske og velferdsmessige utfordringer – og det blir interessant å se hvorvidt dette gis oppmerksomhet i valgkampen, eller om den varslede «kommunekollapsen» blir et ikke-tema. Gitt kommunesektoren og lokaldemokratiet har nødvendig kapasitet og krefter, hva kan da være mulige strategier for fremtidig arbeid.

Dette er bare ett temaene på Topplederkonferansen. Hele programmet og mer informasjon finner du her.

Innledere

Halvard Vike, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Sørøst-Norge

Robert Steen, tidligere finansbyråd og byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Oslo kommune

Robert Steen, foto: Frode Hansen, Aschehoug

Kristin Clemet, daglig leder, Civita, tidligere stortingsrepresentant, statsråd og viseadministrerende direktør i NHO.

Kristin Clemet, foto: Civita

Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør, Aftenposten

Kjetil B. Alstadheim, foto: Aftenposten

Kommunestemmer, på samme måte som tidligere konferanser blir det kommentarer og innspill fra kommunedirektører som bringer inn erfaring, undring og «realitetsorientering» til dialogen.

Program og praktisk informasjon her

Direkte til påmeldingssiden her

Fortsett å lese

ForrigeNeste