Styremøte 20.oktober 2021

Styret i Kommunedirektørforum har fulgt opp landsmøtet og diskutert hvordan organisasjonen skal utvikle seg videre.

Strategi, utvikling og møteplasser var stikkort for styremøtet 20.oktober 2021 – med oppfølging av nye vedtekter og strategiplan. I så måte er det to viktige moment:

  • Hvordan bidra til utvikling og synliggjøring KDs rolle og oppdrag.
  • Samarbeid med kunnskapsorganisasjoner/forskningsinstitutt.

Kommunedirektørforum har blant annet en samarbeidsavtale med Universitet i Agder, som har bidratt faglig på våre arrangementer med ny kunnskap og formidling av erfaringer. VI har også godt samarbeid med KS, blant annet oppfølging av ny kommunelov.

Blant andre saker var informasjon og innspill til et nytt tilbud for våre medlemmer: temadag om tilsyn og kontroll, samt dialog om kommende topplederprogram og topplederkonferanse.

Fortsett å lese

ForrigeNeste