Ny veileder om internkontroll

KMD har nå publisert veileder om internkontrollbestemmelsene i kommuneloven kapittel 25.

Regjeringen publiserte 13.oktober 2021 en helt ny veileder om internkontrollreglene i kommuneloven kapittel 25. Disse reglene er nye med kommuneloven av 2018, og trådte i kraft 1. januar 2021.

Reglene i nåværende kommunelov erstattet den gamle lovens formulering om «betryggende kontroll», og utdyper og presiserer kommunedirektørens krav til internkontroll og rapportering. Bestemmelsene i § 25 erstatter også ulike regler om internkontroll med kommuneplikter for en rekke sektorer.

Norsk Kommunedirektørforum er tilfreds med at det har kommet en veileder. Vi mener veilederen har et innhold og utforming som vil være nyttig for kommunesektoren og ulike statlige aktører og andre som samarbeider, fører tilsyn eller gir veiledning til kommuner og fylkeskommuner.

Vi er enige med veilederens hovedbudskap om at detaljregulering og omfattende bestemmelser ikke vil tjenes lovens formål om lokalt selvstyre eller bestemmelsens hensikt om å sikre ivaretakelse av lover og forskrifter.

Kommunedirektørforum synes det er bra at veilederen så tydelig – og flere steder – peker på viktigheten av lokalt handlingsrom, både fordi det er i tråd med forarbeid og lovtekst, men mest fordi lokale og konkrete tilpasninger i hver enkelt kommune/fylkeskommune og virksomhet gir en bedre internkontroll.

I forordet til veilederen står følgende: «Internkontrollbestemmelsen i kommuneloven skal dermed gjelde i forskjellige sektorer i kommunen. Det betyr at bestemmelsen vil bli tolket av kommunene i deres daglige arbeid med internkontroll, av statsforvalterne når de gir veiledning til kommunene og av statsforvalterne og andre statlige tilsynsmyndigheter i forbindelse med tilsyn. Når det er mange aktører som skal tolke bestemmelsen, er det viktig å sikre at lovkravene i bestemmelsen forstås på samme måte i ulike sektorer innad i kommunene og hos tilsynsmyndighetene«.

Veilederen er publisert på regjeringens hjemmesider og kan lastes ned her.

For å gjøre det enkelt for deg kan du laste ned PDF av veilederen som ble publisert 13.oktober 2021 her:

Fortsett å lese

ForrigeNeste