Ny kommunelov: Praktiske eksempler og konkrete svar fra KS

Vi anbefaler alle kommunedirektører å se denne presentasjonen.

Den nye kommuneloven har nå vært i kraft i to år. Loven gir en klarere rollefordeling mellom folkevalgte og administrasjonen enn tidligere kommunelov.

Noe har blitt klarere, men noe er fortsatt uklart – og må håndteres med klokskap og ut fra de lokale forholdene.

1.oktober 2021 arrangerte KS webinar om dette, med tre hovedtema:

  • Tema 1: Kommunedirektørens personalansvar og ansvaret for administrasjonen- hvem bestemmer hva?
  • Tema 2: Hva er et møte, og hva er et folkevalgt organ i kommunelovens forstand?
  • Tema 3: Kommunedirektørens utredningsansvar

Her er lenke til opptak: Ny kommunelov: Praktiske eksempler og konkrete svar – KS

Norsk Kommunedirektørforum har behandlet dette ved flere anledninger, senest på Topplederkonferansen og Topplederprogrammet i august. På bakgrunn av dialog med kommunedirektører hadde vi i forkant gitt innspill på problemstillinger og spørsmål til KS, og disse ble i all hovedsak besvart gjennom webinaret.

Så er det fortsatt noe som er uklart. Problemstillingene ble belyst ut fra juridiske betraktninger – og med vurderinger om hva som er lurt – for et styrket felles lederskap. Godt samspill, dialog om roller og ansvar, spille hverandre gode – er fortsatt avgjørende for å lykkes og for å bygge tillit.

Vi anbefaler alle kommunedirektører å se og høre denne presentasjonen. Presentasjonen er også svært godt egnet til å benyttes på samlinger og temadager for folkevalgte og administrasjon sammen.

Bakgrunnen for webinaret er rapporten «Styrket lederskap i kommunal sektor- gjeldende rett, roller og rolleforståelse mellom folkevalgte og kommunedirektøren», som Universitetet i Agder har utarbeidet på oppdrag fra KS.

Du kan laste ned rapportene her:
Delrapport 1
Delrapport 2

Takk til KS for et svært interessant og relevant webinar om ny kommunelov!

Fortsett å lese

ForrigeNeste