God påske!

Jeg ønsker alle god påske- og håper dere får noen gode og rolige påskedager. Her er litt informasjon fra oss.

Vi har igjen gjennomført Topplederkonferansen som en digital konferanse, med god oppslutning. Selv med digital deltakelse var det mye engasjement, og vi hadde mange innspill og kommentarer til innlederne fra «landet rundt».

Artikler og presentasjoner fra konferansen finner du her.  

Store kostnader ved ufrivillige rådmannsavganger – store omkostninger. Rapporten «Hva koster de ufrivillige kommunedirektøravgangene?» er helt fersk, og nylig publisert her.

Gjennom vår undersøkelse belyses ufrivillige avganger. Selv om grunnlaget er begrenset, underbygges våre antakelser om at ufrivillige rådmanns- og kommunedirektøravganger har betydelige kostnader for kommunesektoren. Vårt ønske er å få mer kunnskap, og helst ved at et forskningsmiljø kan undersøke og utrede dette ytterligere. Norsk Rådmannsforum samarbeider gjerne med KS og andre om dette. Kommunesektoren har et viktig samfunnsoppdrag, og fellesskapet vil tjene på å bedre kontinuiteten i lederskapet og på gode prosesser for å håndtere vanskelige situasjoner.

I januar arrangerte vi Topplederprogrammet, med 15 deltakere og gode refleksjoner i de digitale gruppene. Topplederprogrammet er utviklet primært for kommunedirektører som er nye i rollen, men vi ser at også erfarne rådmenn og kommunedirektører deltar. Møtet mellom nye og mer erfarne skaper ofte ny innsikt.

Professor Signy Vabo fra Universitet i Oslo har ved flere anledninger hatt et interessant og engasjerende foredrag for Norsk Rådmannsforum om forholdet politikk – administrasjon. Dette er et tema som alltid vil være relevant og som stadig er under utvikling, og vi har stor glede av samarbeidet med Signy Vabo. Presentasjonen hennes fra Topplederkonferansen finner du her.

Flere av medlemmene våre har kommet med ønsker til Norsk Rådmannsforum om blant annet kortere fagsamlinger, fortrinnsvis digitale i disse tider. Vi arbeider med dette, og kommer tilbake med mer informasjon etter påske.

Norsk Rådmannsforum og KS har inngått en samarbeidsavtale med formål å styrke det kommunale lederskapet og samarbeidet mellom folkevalgte og kommunedirektøren. Gjennom samarbeidsavtalen vil dere som medlemmer i NR kunne få deltakeravgiften refundert av OU-midler for deltakelse på våre arrangement.

Hold av disse tidspunktene:

18.-19.august 2021 Topplederprogram Grand hotel, Oslo.

19.-20.august 2021 Topplederkonferansen på Grand hotel, Oslo.

 Og det kommer flere tilbud?.

Faktura for medlemskontingenten er sendt til alle medlemmer i disse dager.

Følg oss gjerne på facebook https://www.facebook.com/radmannsforum/

Med vennlig hilsen

Gudrun Haabeth Grindaker

Daglig leder/sekretariatsleder, Norsk Rådmannsforum

Fortsett å lese

ForrigeNeste