Det tillitsskapende og gode lederskapet

Hvordan få til det det felles kommunale lederskapet som gir gode resultater, styrker omdømmet og inngir tillit? Topplederkonferansen 12.mars 2021 belyste det tillitsskapende lederskapet  fra ulike vinkler.

«Å arbeide for god og tillitsskapende forvaltning sektor er et dypt meningsfylt oppdrag», sa NAV-direktør Hans Christian Holte i sitt innlegg. For Holte handler lederskapet om åpenhet for andres ståsted og synspunkt. Holte snakket om å bruke «endringsblikket» for å se bevegelsene i samfunnet og forstå behovene. Når retningen er satt og strategien utviklet, skal dette settes ut i praksis, og da må hele organisasjonen være med. Lederens oppdrag innebærer en oversettelse til hva dette betyr for og i virksomheten. Les mer om Holte sitt innlegg her.

Hvert år er det kommuner og fylkeskommuner som opplever plutselige og såkalt «ufrivillige» rådmanns-/kommunedirektøravganger. Vi hører om disse i media, vi har rådmanns-/kommunedirektørkolleger som opplever det, og noen av våre medlemmer har egne erfaringer fra konflikter eller vanskelige avganger. De mange og plutselige avgangene bekymrer Norsk Rådmannsforum, og de har store omkostninger – både økonomiske, praktiske og menneskelige. Les mer om en undersøkelse i regi av Norsk Rådmannsforum her.

Nært beslektet med slike avganger er spørsmålet om kommunedirektørens vern i krevende situasjoner, ved konflikter eller varslingssaker. Forholdet mellom kommunedirektør og den folkevalgte ledelsen må preges av godt samspill både i det formelle og det uformelle. Gjennom samtale på konferansen ble det reflektert over hvordan man kan forebygge konflikter, og hvordan man kan ivareta ryddige prosesser når en avgang ikke er til å unngå. Les mer om samtalen her.

Neste tema var hvordan samspillet mellom politikk og administrasjon bør være «etter boka», supplert av kommuneeksempler og personlige erfaringer.

Professor Signy Vabo, Universitetet i Oslo, institutt for statsvitenskap, minnet om noen prinsipper for representative demokratier og det grunnleggende skillet mellom administrativ og folkevalgt banehalvdel. Dette er viktige premisser for vårt styresett og setter rammer for det formelle og uformelle.

Under overskriften samspill i praksis delte Tone Marie Nybø Solheim, tidligere rådmann i Grimstad kommune, sin historie og gav gode råd til kolleger.

Kommunedirektør og ordfører i Senja gav et innblikk i hvordan de «sto han av» i et krisefylt 2020, med negative medieoppslag og kritikk av kommunedirektøren. De gav oss innblikk i samspill gjennom tøffe tider, og ordfører gav råd om hvordan man på en ryddig måte kan stå i situasjoner hvor det kan være grunn til å kritisere egen kommunedirektør.

Les mer om disse programpostene her.

Takk for engasjement og deltakelse fra alle som deltok på konferansen. Neste topplederkonferanse er under planlegging – sett av dagene 19-20 august 2021.

Program og annen informasjon om konferansen finner du her.

Fortsett å lese

ForrigeNeste