Konsekvenser av befolkningsendringer i distriktene

Norsk Rådmannsforum i møte med Norman-utvalget.

Norman-utvalget skal vurdere konsekvenser av befolkningsendringer i distriktene. Utvalget ledes av Victor Norman, og skal levere sin utredning innen 1. desember 2020.

Formålet med utvalget er å få mer kunnskap om hvordan demografiutviklingen vil påvirke distriktene, identifisere konsekvenser og utfordringer som har særlig betydning for å opprettholde bærekraften i samfunnene, samt å innhente forslag til hvordan dette kan møtes av myndigheter og private.

I slutten av august var Norsk Rådmannsforum invitert til møte med utvalget for å diskutere disse problemstillingene:

  • Deler Norsk Rådmannsforum beskrivelsen av distriktskommunenes vurdering av konsekvenser av demografisk endring?
  • Har distriktskommuner i dag tilstrekkelig med virkemidler og forutsetninger for å håndtere konsekvensene av demografisk endring?
  • Er det andre konsekvenser av demografisk endring i distriktene som Norsk Rådmannsforum er særlig opptatt av?

Norsk Rådmannsforum setter stor pris på at kommunedirektørenes synspunkt, erfaringer og kunnskap benyttes i utvalgets arbeid, og hadde i forkant arbeidet med problemstillingene og utarbeidet innspillsnotat.

Fra NR møtte Hugo Thode Hansen, styreleder, og Tone Marie Nybø Solheim, nestleder, samt daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker.

Som vedlegg kan du lese Norman-utvalgets grunnlagsnotat til møtet, og innspillsnotatet fra Norsk Rådmannsforum.

Mer om utvalget og mandatet finnes her.

Victor D. Norman. Foto Helge Skodvin/NHH

Fortsett å lese

ForrigeNeste