En stemme i samfunnsdebatten?

Ulike innledere var invitert til Topplederkonferansen 27.-28.august for å diskutere grensene for faglig uavhengighet og balansen i møtet mellom politikk og byråkrati.

Temaet engasjerte!

Camilla Stoltenberg – direktør i Folkehelseinstituttet, Bjørn Gudbjørgsrud – rådmann i Sandefjord, og Nyhetsredaktør i Kommunal Rapport, Agnar Kaarbø innledet ut fra sine respektive ståsted.

Alle tre poengterte viktigheten av faglig sterke og uavhengige fagmiljø.

Faglig kvalitet er avgjørende for tillit. Og da handler det om kompetanse, kapasitet og uavhengighet.

Les Kommunal Rapports kommentar «Kommunedirektører bør ikke leke politikere» her, og Bjørn Gudbjørgsrud om «Bør kommunedirektøren ha taleforbud i samfunnsdebatten?» her.

Presentasjonene fra innleggene på konferansen finner du her.

Fortsett å lese

ForrigeNeste