Vi gratulerer med valget – i alle kommuner og fylkeskommuner!

Nå begynner en viktig jobb for kommunedirektører med å tilrettelegge for nye folkevalgte og for politisk ledelse.

Et godt samarbeid mellom ordfører og kommunedirektør, og godt samspill mellom politikk og administrasjon er viktige suksessfaktorer for en god utvikling av kommunen og fylkeskommunen. Å være bevisst på dette og etablere gode arbeidsformer allerede fra starten av en ny valgperiode kan bidra til tillit og «arbeidsro».

Vi har derfor utarbeidet noen råd for våre medlemmer – sammen med medlemmer og KS – om hvordan kommunedirektøren kan tilrettelegge ved dette politiske vekslingsfeltet.

Undersøkelser som er gjennomført av Universitetet i Agder viser at trekk ved den politiske styringen og den politiske kulturen har avgjørende betydning for samspillet mellom ordfører og kommunedirektør. Forenklet kan vi si at dersom samarbeidet mellom de ulike partiene går godt, så går også samspillet mellom folkevalgte og administrasjon bra.

Bevissthet om gjensidig respekt er viktig både på folkevalgt nivå og i administrasjon. Det fordrer både klokskap og balansekunst å skape og vedlikeholde tillit, og et godt samarbeid og trygg relasjon mellom ordfører og kommunedirektør er et godt utgangspunkt.

Lykke til med mottakelse av ny ordfører og nytt fylkesting og kommunestyre!

Kommunedirektørforum sine råd følger vedlagt, og mer om våre råd kan du lese i denne artikkelen.

Fortsett å lese

ForrigeNeste