Styremøte desember 2021

I årets siste styremøte var det på tide å gjøre opp status for 2021 og se fremover til 2022.

Styret diskuterte blant annet status og gjennomføring av topplederkonferansen og topplederprogrammet som er planlagt til januar 2022. Vi vet at en del kommunedirektører er avventende med påmelding både ut fra nasjonale råd og smittesituasjonen i egen kommune.

Styret og KDF vurderer situasjonen fortløpende, herunder også alternative opplegg.

KDF har flere løpende samarbeidsavtaler, og nå på senhøsten har det vært samarbeidsmøter med de ulike aktørene for å gjennomgå avtaler og ha dialog om samarbeidet. Kommunedirektørforums styre er godt fornøyd med de ulike samarbeidene, og ser at de gir viktige og gode faglige tilskudd til vårt arbeid og for våre medlemmer.

Regnskapet for 2021 viser at det pga endringer og avlysninger har vært lavere inntekter og utgifter enn budsjettert. For øvrig har det vært stor aktivitet i «sekretariatet» gjennom året. For 2022 er ambisjonen og planen at vi igjen kan ha noe høyere aktivitetsnivå, noe som avspeiles i tallene.

For øvrig er det selvsagt viktig at aktivitetene gjenspeiler KDF sine vedtekter og vedtatt strategi.

Hele referatet kan du lese her:

Fortsett å lese

ForrigeNeste