Norges Kommunerevisorforbund 75 år

NKRF fyller 75 år i år. Jubileet markeres med bokutgivelse og digitalt bokbad, og Norsk Rådmannsforum var med på feiringen!

Med slagordet «På vakt for fellesskapets verdier» er det ikke tvil om hva revisorforeningen er opptatt av, og et av foreningens formål er nettopp å fremme en sunn utvikling av revisjon og kontroll i kommunal sektor til beste for kommuner og fylkeskommuner.

På bokbadet sent i oktober ble boka presentert gjennom samtale blant annet med daglig leder i Rådmannsforum Gudrun Haabeth Grindaker som gjest.

Norsk Rådmannsforum er stolt over å være blant bidragsytere til boka, og deltaker i panelsamtalen på bokbadet.

I korte trekk var budskapet fra Norsk Rådmannsforum knyttet til at tillit bygges gjennom struktur, roller og ansvar, og gjennom kultur.

Samfunnsoppdraget og kommunedirektørens omfattende ansvar innebærer at det er nødvendig med gode systemer for styring og kontroll – for å holde oversikt, og for å forebygge svikt og feil.

Samtidig innebærer god ledelse og drift av kommunesektoren også også at man arbeider med organisasjonskulturen, og har en kultur som borger for læring og forbedring.

Bokbadet kan du se i opptak på NKRF sine hjemmesider, her.

Fortsett å lese

ForrigeNeste