Topplederprogrammet – Januar 2020

Ny som kommunedirektør/rådmann? 

Topplederprogrammet 2020 ble gjennomført 13.-14.januar på Nationaltheateret Konferansesenter og Grand Hotel.

Hovedtema omhandlet det overordnede arbeidsgiveransvaret. Roller og politikk. Etikk og vanskelige prioriteringer.

Mye er nytt, ny politisk ledelse, ny kommunelov, og for mange også en ny kommune og ny rolle. Hva er nå rådmannens rolle, hva er ansvaret og pliktene?

Gjennom Topplederprogrammet tilbyr Norsk Rådmannsforum et særskilt tilrettelagt program for rådmenn. Det legges særlig vekt på innhold og muligheter i selve rådmannsrollen. Det blir mange spennende tema på samlingen. Og det blir gode muligheter til refleksjon over egen rolle og bygge nettverk med andre dedikerte toppledere.
Samlingen er i forkant av Topplederkonferansen. 
Det er søkt om OU-midler for opplæringen/ programmet.

Topplederprogrammet 2020 del 2 avholdes 26.-27.august. Ta gjerne kontakt med daglig leder/ sekretariatsleder Gudrun Haabeth Grindaker for nærmere informasjon.

Under finner du programmet for samlingen:

  Topplederprogrammet januar 2020

Fortsett å lese

ForrigeNeste