Velkommen til Topplederprogram januar 2021

Vi har nå sendt ut invitasjon og program for januar-samlingen!

Samlingen avholdes digitalt 13. og 14.januar 2021.

På denne samlingen tilbyr vi blant annet tema samspill politikk – administrasjon, fra timeglass til tannhjul, rolleutvikling og samarbeid med tillitsvalgte!

Programmet er tilpasset dagens oppgaver og utfordringer. Innholdet utvikles fortløpende slik at alle rådmenn/kommunedirektører, både de som er nye og de som har stått noen år i stillingen, vil ha utbytte av å delta.

Topplederprogrammet består av forelesninger, erfaringsutveksling, tid til felles refleksjon og god anledning til å utvikle nettverk med nye kollegaer. Innlederne har lang erfaring fra og kompetanse om kommunal virksomhet.

Vi følger myndighetenes anbefalinger og vet at målgruppen for våre aktiviteter kan ha en uforutsigbar hverdag med pandemien som raskt endrer dagsorden og påvirker våre planer. Vi har derfor planlagt vårens topplederprogram som en digital samling.

Vi har i løpet av 2020 gjennomført flere digitale samlinger, og erfaringen er at det faglige utbyttet, muligheten for refleksjon og bygging av nettverk absolutt er til stede – forutsatt god tilrettelegging.

Du inviteres med dette til å delta og vi håper vi ser deg i januar!

Fortsett å lese

ForrigeNeste