NORSK KOMMUNEDIREKTØRFORUM

Norsk Kommunedirektørforum er kommunedirektørenes/rådmennenes egen, uavhengige medlems- og interesseorganisasjon. Hovedformålet er å styrke kompetansen og kvaliteten på topplederskapet. 

Gjennom kurs, konferanser og faglige tilbud av høy kvalitet, samt juridisk og annen rådgivning knyttet til rådmannsrollen og viktige sider ved ansettelsesforholdet, gis kommunedirektører/rådmenn innsikt, kunnskap og inspirasjon og dermed best mulige forutsetninger for å lykkes i sitt krevende arbeid.

 

 

Følg oss gjerne på vår Facebook-side  

Topplederkonferansen / Rådmannsforum 2020

Den første årlige topplederkonferansen arrangeres 14. - 15. januar.
Invitasjon, faglig program og praktiske opplysninger finner du under nyheter

SAMARBEIDSPARTNERE

 

KLP

 

17. november 2021

Avtale om juridisk bistand

Medlemmer i Kommunedirektørforum kan få juridisk bistand: Ragnhild Martinsen og Jostein Nordbø er våre medlemsadvokater..

Les mer

14. november 2021

Datoer å merke seg i 2022

Topplederprogrammet og Topplederkonferanser er våre viktige møteplasser, merk av 12-14 januar og 24-26 august i egen kalender!

Les mer

Program og innledere for «rådmannsskolen» tar form, og du kan nå melde deg på!

Les mer

KONTAKT OSS

Norsk Kommunedirektørforum
c/o Amesto AccountHouse AS
Postboks 6395 Etterstad
0604 Oslo

 

 

phone
0800 123 456 7890