En bærekraftig kommunesektor?

Gode innledere presenterte på Topplederkonferansen sin analyse og vurdering av kommunesektorens bærekraft, et tema som er særlig relevant når høringsfrist for generalistkommuneutredningen nærmer seg. Halvard Vike, Robert Steen og Kristin Clemet har alle lang erfaring fra forskning, samfunnsliv og som sentrale folkevalgte. Kommunedirektørene Bente Glomset Vikhagen og Børge Toft gav tydelige og velrettede analyser av … Fortsett å lese En bærekraftig kommunesektor?