By: Tina Skarheim   -  In: Forside,Nyheter   -  Tags:         -  0   Comments

Program og innledere for «rådmannsskolen» tar form, og du kan nå melde deg på!

Topplederprogrammet arrangeres som vanlig på Grand Hotel i forkant av Topplederkonferansen.

Oppstart onsdag 12.januar kl 10, og avslutning med lunsj torsdag 13.januar kl 12.

Hovedinnhold i programmet:

Onsdag 12. januar 2022 kl 10.00 – kl 18.00

Hovedtema: Ledelse i en kommunal sektor i endring

Tillitsbasert ledelse, hva er det, hvordan legge til rette for tillitsbasert ledelse, konsekvenser for kommunedirektørens ledelse. Har tillitsbasert ledelse noen betydning for folkevalgtes styring av kommunen eller for forholdet mellom stat og kommune?

«Felles ledelse» politikk og administrasjon og folkevalgtes roller

Å være kommunedirektør: hvordan framstår kommunedirektøren som øverste administrative leder i en stor kommune og en liten kommune? Forskjeller og likheter.

Å bli kommunedirektør: Det er ganske store utskiftinger av kommunedirektører. Den nye kommunedirektøren har ofte allerede en lang yrkeskarriere bak seg. Hva tar han/hun med seg av tidligere erfaringer inn i den nye jobben og hvordan tilnærmer man seg den nye kommunen?

Torsdag 13. januar 2022 kl 09.30 – kl 12.00

Hovedtema: Rammer, habilitet, tillit og varsling

Hvilke rammer setter habilitetsreglene for kommunedirektørens virke? Er dette spesielt utfordrende i mindre kommuner?

Samarbeid roller og ansvar i arbeidsgiverpolitikken.  Hva er gode regler for varsling og hvordan skille mellom varsling og andre problemstillinger.

Å lede gjennom andre. Hvordan lede mellomledere, ved Universitet i Agder.

Les mer om innhold og påmelding her:

Programmet oppdateres og utdypes når alle innledere er bekreftet.

Påmelding sendes til Gudrun Haabeth Grindaker, gudrun@radmann.no

KONTAKT OSS

Norsk Kommunedirektørforum
c/o Amesto AccountHouse AS
Postboks 6395 Etterstad
0604 Oslo

 

 

phone
0800 123 456 7890